WIERINGERWERF - In een schuur aan de Schervenweg in Wieringerwerf heeft zondagochtend een grote brand gewoed. De Veiligheidsregio meldde dat de circa dertig kalveren in de schuur (en ook enkele honden) de brand niet overleefd hebben.

Met vereende krachten hebben de 1korpsen van Wieringerwerf, Mid .....